Η Delfi Partners επεκτείνει τη βάση της στην Ελλάδα

16-09-2020
Η Delfi Partners με χαρά ανακοινώνει ότι από την 1η Σεπτεμβρίου, επεκτείνει τη βάση της στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Βόρεια Ελλάδα με νέα γραφεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Delfi Partners announces that it is expanding its base in Greece

16-09-2020
Delfi Partners announces with great pleasure that it is expanding its base in Greece and specifically in Northern Greece with new offices in Thessaloniki.