Ποιες αλλαγές έρχονται σε επαγγελματικά ακίνητα και διαμερίσματα

18-06-2020
Συνέντευξη του Managing Partner της Delfi Partners & Company, Δρ. Γεώργιου Μούντη

Η Delfi Partners ήταν ο κύριος σύμβουλος της Bain Capital σε θέματα ακινήτων για την απόκτηση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων (Project Icon) από την ΕΤΕ

12-06-2020
Η Delfi Partners Ελλάδος ενήργησε σαν ο κύριος σύμβουλος αξιολόγησης των υποθηκευμένων ακινήτων/εξασφαλίσεων για λογαριασμό της Bain Capital για το χαρτοφυλάκιο Icon